Wynagrodzenie 2018-05-16T15:51:17+00:00

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w drodze porozumienia z Klientem, przed rozpoczęciem świadczenia na Jego rzecz pomocy prawnej.

Z uwagi na fakt, iż każda sprawa ma charakter indywidualny, nie dysponuję ustalonym cennikiem. Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ przede wszystkim stopień skomplikowania danej sprawy pod względem faktycznym i prawnym oraz prognozowany nakład pracy.

Proponuję poniższe warianty wynagrodzenia:

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

  • stosowane przy reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym, a także w przypadku sporządzania pism procesowych oraz udzielania ustnych porad prawnych
  • ustalona na początku współpracy wysokość wynagrodzenia pozostaje niezmienna, bez względu na liczbę godzin, poświęconych na pracę nad danym zagadnieniem

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

  • stosowane w sytuacji, gdy, z uwagi na skomplikowany charakter zlecenia, nie jest możliwe określenie z góry przewidywanego czasu pracy nad danym zagadnieniem
  • wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin, poświęconych na dane zlecenie
  • stawka godzinowa ustalana jest zawsze na początku współpracy

Mając na uwadze przejrzyste zasady współpracy, każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej, zwracam uwagę na ewentualne koszty sądowe, których pokrycie będzie niezbędne w toku procesu.